Setkání s vedoucími školních jídelen 2. MŠ

29.11.2015 18:18

V polovině listopadu se MUDr. Jana Nováčková setkala na pozvání paní ředitelky Bc. Z. Bečvářové s vedoucími školních jídelen 2. MŠ v Karlových Varech. Tématem byl jídelníček, probírala se také zvyšující se obezita v populaci ( i u dětí ) a její dopad na zdraví, riziko kardiovaskulárních chorob a možnosti prevence.  Dále proběhla stručná prezentace nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši. 

( odkaz ke stažení Nutričního doporučení MZ ČR : https://www.szu.cz/uploads/documents/aktuality/Radce_skolni_jidelny_def.pdf )