Informace ze setkání členů a příznivců Zdraví ze stravy

10.11.2014 23:22

V pondělí 10. listopadu 2014 se konalo druhé setkání iniciativy Zdraví ze stravy, poprvé, co jsme oficiálním spolkem. Hlavními body, o nichž se diskutovalo, byly:

  1. Představení spolku, dosavadní činnosti iniciativy.
  2. Stravování ve školních jídelnách – co nás pálí, co nás zajímá (např. původ surovin, receptury – zda se používá margarín, dochucovadla, celozrnné pečivo apod.) – diskuse o možnosti ovlivnit školní stravování.
  3. Členství ve spolku. Výše členských příspěvků stanovena na min. 50 Kč ročně. Rok 2014 je členství bez poplatku, platí se na rok 2015. Člen vyplní přihlášku, kterou doručí komukoliv z rady spolku (po e-mailové, telefonické domluvě).
  4. Možnosti propagace, oslovování členů (základní informace na webu, facebooku). Je možné se zapojit do propagace, ochutnávek, oslovování členů, lékařů, politiků, dárců, vyhledávání dotačních možností apod.
  5. Osvětová činnost pro veřejnost.