Naše aktivity aneb trocha historie

Nabídka kurzů pečení kváskového chleba a vaření luštěnin a obilovin

Přestože naše iniciativa je poměrně mladá, máme za sebou četné aktivity:

prosinec 2015 -  Účastníme se vánočního jarmarku ve Wlaštovce s nabídkou zdravého občerstvení, recepty.

14. října 2015 – Hodinové vystoupení v Českém rozhlasu Plzeň v pořadu Náš host.

26. září 2015 – Účast na Svatováclavské benefici ve waldorfské Základní škole Wlaštovka.

12. a 13. května 2015 – Dny zdraví v Karlových Varech – zábavné odpoledne pro děti a rodiče v MŠ v Krymské ulici v Karlových Varech a přednáška Margit Slimákové v Krajské knihovně.

13. ledna 2015 – Příprava občerstvení na vernisáž výstavy fotografií Ondřeje Němečka, která se konala pod patronací waldorfské Základní školy Wlaštovka.

6. prosince 2014 – Propagujeme myšlenku zdravého stravování ve waldorfské základní škole při předvánočním jarmarku. Kromě občerstvení z celozrnné mouky, bez cukru a čerstvých surovin nabízíme recepty a možnost dozvědět se formou hry víc o "bílém jedu", tedy cukru.

21. listopadu 2014 – Uspořádali jsme další dobro(u)večeři pro komunitní centrum Armády spásy. Podařilo se podpořit ji částkou 640 Kč.

12. listopadu 2014 – Jednání s ředitelkou 1. Mateřské školy Karlovy Vary Mgr. Zdeňkou Tichou. Námětů byla celá řada – slazené pití, kvalita jídla, jídelníčky či možnosti další spolupráce.

10. listopadu 2014 – Další setkání členů a příznivců Zdraví ze stravy. Diskutuje se o další činnosti a především se rozšiřují řady členů spolku.

1. listopadu 2014 – Po několikaměsíčních peripetiích jsme konečně zapsáni jako oficiální spolek.

27. října 2014 – Iniciativa Zdraví ze stravy uspořádala „dobro(u)večeři“ pro karlovarskou Armádu spásy. Principem této akce je, že zájemci se mohou zúčastnit večeře, za kterou zaplatí dobrovolný příspěvek na činnost určité organizace. Podávalo se čtyřchodové podzimní vegetariánské menu.

18. října 2014 – Podobná akce jako v ZŠ Wlaštovka – tentokrát v DDM ve Staré Roli.

27. září 2014 – Iniciativa Zdraví stravy se zúčastnila Svatováclavské benefice, kterou uspořádala waldorfská základní škola Wlaštovka. Na akci jsme měli stánek, v němž jsme prodávali zdravé občerstvení. Výtěžek z prodeje byl určen pro rozvoj Wlaštovky. Krátce jsme neformálně diskutovali také s náměstkem karlovarského promátora Mgr. Jiřím Klsákem, který má na magistrátu na starosti školství.

13. září 2014 – Náš zástupce se zúčastnil setkání regionálních koordinátorů iniciativy Skutečně zdravá škola. Hlavními body setkání byly informace o jednání s MŠMT, kdy se ministerstvo distancovalo od aktivit iniciativy. Velmi zajímavá byla přednáška Margit Slimákové o tom, proč je důležité řešit zdravou stravu už u dětí a jak ji praktikovat. Setkání se zúčastnily i kuchařky a vedoucí školních jídelen, které nejen, že vaří zdravě a z kvalitních surovin, ale pořádají pro děti např. kroužky vaření.

11. června 2014 – První setkání zájemců o zdravé stravování dětí ve školkách a školách. Byly prezentovány cíle spolku a podařilo se dát dohromady mnoho námětu pro další činnost. Řady inciativy se podařilo rozšířit o další podporovatele.

2. června 2014 – Jednání s vedoucím odboru kultury, školství a tělovýchovy Magistrátu města Karlovy Vary Ing. Bc. Františkem Škarydem. Cílem bylo představit naši iniciativu.

19. května 2014 – Ustavující schůze oficiálního spolku Zdraví ze stravy. Po několikaměsíční činnosti jako neformální sdružení jsme došli k tomu, že je vhodnější vystupovat jako oficiální spolek.

14. května 2014 – Představení iniciativy na setkání pediatrů z Karlovarského kraje v Chodové Plané.

13. února 2014 – Setkání rodičů s vedením a kuchařkami 1. Mateřské školy Karlovy Vary v rámci návštěvy manželů Škvařilových. Ředitelka školy Mgr. Zdeňka Tichá informovala o projektu inovace školního stravování. Poté proběhla přednáška manželů Škvařilových o různých možnostech stravování. Následovala diskuse s rodiči o jejich představách ohledně úprav školních jídelníčků.

30. ledna 2014 – Diskuze zástupců iniciativy s ředitelkou 1. Mateřské školy Karlovy Vary Mgr. Zdeňkou Tichou. Hlavním tématem byla série přednášek a workshopů manželů Škvařilových, který přijali pozvání a od 11. do 13. února navštívili Karlovy Vary.

7. prosince 2013 – V rámci besedy o školním stravování při Vánočním jarmarku Waldorfské základní školy Wlaštovka Karlovy Vary proběhla první veřejná prezentace cílů iniciativy Zdraví ze stavy.

Listopad 2013 – Dává se dohromady skupina rodičů, kteří chtějí „něco“ udělat s kvalitou školního stravování v karlovarských mateřských školách.

Před listopadem 2013 – Ač někteří budoucí členové ještě netuší, že jednou budou ve Zdraví ze stravy, už se nezávisle na sobě začínají věnovat tomu, jak zlepšit školní stravování. Kromě toho se podílí i na akcích, které mají za cíl obecně propagovat zdravou stravu. Jedná se např. o akce klubu Karlovarský vegetarián (dobročinné „dobrovečeře“ v MŠ Elipsa Karlovy Vary a Studiu Janan v Ostrově, semináře a praktické kurzy zdravého vaření, účasti na beneficích a jarmarcích ZŠ Wlaštovka).